Gizlilik

Flokser Kariyer sitesi, ilanların yayınlandığı ve adayların başvurularda bulanabileceği bir kariyer sitesidir. Bu süreçte Flokser Kariyer sitesini kullandığınız ve tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu site üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerdiğinden taraflar Kişisel Gizlilik Güvencesi kapsamında değildir. Bağlantı verilen web siteleri üzerinden herhangi bir üçüncü şahsa verdiğiniz kişisel gizlilik veya güvenlik bilgileriyle ilgili olarak Flokser Kariyer hiçbir bir sorumluluk üstlenmez. Servislerimizden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Flokser aşağıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

 1. Kullanıcılar, hizmet alabilmek için bazı kişisel bilgilerini flokserkariyer.com.tr internet sitesi ile paylaşmaktadırlar. Bu sözleşme kapsamında, internet sitemizi ziyaret eden, bilgi veren, kullanan, giriş yapan kişiler “kullanıcı” olarak adlandırılacaktır.
 2. Siteye giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı, Kullanım şartı olan “Veri Gizliliği Sözleşmesini Kabul Etmiş Sayılır” yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 3. Sistemle ilgili sorunlar olması halinde ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, www.flokserkariyer.com.tr, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit edebilir ve kullanabilir.
 4. Flokser Kariyer, kullanıcı kişisel bilgilerini ;
 • Kullanıcıya ait bilgiler kullanıcıları tanımlama ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, analiz yapmak
 • Kişisel bilgileriniz, firmamızca sunulan hizmetleri raporlamak, bilgilerinizi güncellemek, ürünler ve hizmetler hakkında sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek,
 • Kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi
 • Kullanıcının, flokserkariyer.com.tr internet sitesinden talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve
 • Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (işbirliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,
 • Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde kullanabilir.
 1. Şahsi bilgilerinizin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek sonuçlarından dolayı sorumluluk kabul etmez.
 2. İnternet sitemizde kişisel bilgilerin paylaşılması halinde, bu bilgiler, ileride araştırma ve kullanıcıya ulaşılması amacıyla saklanacaktır. Kişisel bilgilerin paylaşılması, bu bilgilerin sitede belirlenen şekilde kullanılmasına onay verilmesi anlamını taşımaktadır. Ancak yasal mercilerden kişisel bilgiler ile ilgili bilgi talebi geldiğinde söz konusu bilgiler, işbu kullanım şartlarında kabul edilen kurallar ve şartlar çerçevesinde paylaşacaktır.
 3. Internet sitesine üye olduğunuz andan itibaren, aksi kullanıcı tarafından talep edilmediği sürece, günlük, haftalık ve/veya aylık e-postalar ile bilgilendirme yapabilir. Kullanıcı dilediği zaman bu hizmetten vazgeçme ve sonrasında yeniden başlatma hakkına sahiptir. Gerektiği zaman, bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma talebinde bulunabilir.
 4. Internet sitesinde paylaşılan bilgiler, görsel unsurların ve yazılımların telif hakkı tarafımıza ve/veya iş ortaklarımıza ait olup, sunulan her türlü materyal kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez ve /veya ticari bir amaçla kullanılamaz.

 

Veri Gizliliği Onay Bildirimi 

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Bu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız halinde Flokser şirketine iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde sizinle ayrıca iletişime geçilecek olup, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni iş başvurusu sürecinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detayları içermektedir.

Veri sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, Flokser Kariyer Portalını kullanırken, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından; veri sorumlusu Flokser A.Ş.’dir.

Hangi kişisel verilerinizi toplamaktayız?

Sizinle ilgili olarak, Flokser Kariyer Portalı’na üye olmanız ve aday profilleriniz vasıtasıyla ad, soyad, cep telefonu, e-posta, ülke, şehir, adres, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet, eğitim seviyesi, okul, bölüm ve bunların başlangıç ve mezuniyet tarihleri, varsa alınan burs ve oranı, mezuniyet durumu, önceki iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, kullanılan araç, gereç ve bilgisayar programları, dernek, vakıf ve sendika üyelik verileri ve ceza mahkumiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler, araç ehliyeti bilgileri, askerlik durumu ve mobilite durumlarına ilişkin bilgiler ile iş başvurusu sırasında alınabilecek benzer bilgiler ve aday profilinizde yer alan diğer bilgileri toplamaktayız.

Ayrıca, Flokser Kariyer Portalı’nda ziyaret ettiğiniz bölümler, tıkladığınız alanlar ve tıklanma oranlarına ilişkin veriler de çerezler (cookie) aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan bu veriler, kişisel olmayıp; sadece istatistik oluşturmak amacıyla kullanılacaktır. Bunun dışında bu veriler, bölümlerin ziyaret edilme oranlarını tespit etmek ve kullanıcıların sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriğe daha kolay ulaşmalarını sağlamak, internet sitesi ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel verilerinizi ne şekilde kullanmaktayız?

Kişisel verilerinizi, iş başvurusunda bulunabilmeniz amacıyla işlemekte ve seçiminize göre ilgili bölümler ile paylaşmaktayız. Kişisel verileriniz gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile sadece bu metinde bahsedilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşmaktayız?

Flokser Kariyer Portalı aracılığıyla yaptığınız başvurularınız ve aday profilinizde yer alan bilgiler, sadece Flokser A.Ş. tarafından değerlendirilmektedir.

Kişisel verileri işlemenin süresi nedir?

Kişisel verileriniz, bu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda 5 yıl boyunca işlenebilecektir. Bu amaçların sona ermesi halinde ise mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel verileriniz işlenmeye devam edilecek, akabinde ise makul bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler derhal silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerinize erişme, düzeltme ve diğer haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme ile işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahipsiniz. Yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz. Ayrıca işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz edebilirsiniz. Son olarak verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin güvenliği

Tarafımızca kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Yürürlük ve güncellenebilirlik

Bu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni düzenli olarak gözden geçirmekte ve gerekli olması halinde güncellemekteyiz. Yapılacak olan değişiklik, 6698 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca kullanıcılardan açık rıza alınması gerektiren bir değişiklik olması halinde kullanıcılardan açık rıza alınmadan yürürlüğe girmeyecektir. Bunun dışında kalan tüm değişiklikler ise Flokser Kariyer Portalı üzerinden yayınlandığı anda yürürlük kazanacaktır.

Aydınlatma ve Rıza Beyanı

Flokser A.Ş. ‘ye yapmış olduğum iş başvurusu sırasında paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren işbu “Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni”nin incelenmek üzere tarafımla paylaşılmış ve tarafımca incelenmiş olduğunu, bu metni onaylayarak “Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni” kapsamında yer alan bilgilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın 6698 sayılı Kanun uyarınca rıza alınarak işlenmesi gereken kişisel verilerimin işlenmesine ve bu metin kapsamındaki amaçlar ile yukarıda belirtildiği şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.