Gönüllülük Platformu

Flokser Gönüllülük Platformu, Flokser çalışanları için motivasyon ve manevi doyum kaynağıdır. Çalışanlar bu kaynağı kullanarak hem kendi gelişimlerinde, hem de toplumsal gelişimde yapabilecekleri sınırsızdır.

Gönüllülük Platformu içinde gönüllü projeleri Flokser Çalışanları elbirliği ile geliştirir ve gerçekleştirir. Gönüllü projelerinde önemli bir toplumsal problemi görmek, konfor alanınızın dışına çıkarak etki alanınızı genişletmek durumunda kalırsınız. Seçtiğiniz veya yarattığınız bir sosyal sorumluluk projesi için kişileri ikna ve motive etmek, desteklerini almak, onları bu hedef doğrultusunda çalıştırmak, gönüllü olarak devamlılıklarını sağlamak, bunları işlerinin dışında ek bir zaman ayırarak ve sorumluluk alarak yapmaları için motivasyonlarını ve enerjilerini yüksek tutmak liderlik becerisi gerektirir. Projeleri yöneten ve projelerde yer alan çalışanlarımız aynı zamanda ciddi bir kişisel gelişim ve farkındalık sürecinde yer alır. Yapılan projeler şirket iç iletişim platformunda tüm çalışma arkadaşlarımıza duyrulur.