Nasıl Kariyer Yapabilirim

Adaylarımıza birçok farklı kaynaktan ulaşmaktayız. Kariyer portalleri, danışmanlık şirketleri ve profesyonel network siteleri yoğun olarak kullandığımız araçlarımızdandır. Adaylarımız Flokser’e başvurularını yaptıktan sonra “Yetkinlik” ve “Nitelik” kataloglarımız doğrultusunda yetkin İnsan Kaynakları ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir.

Pozisyonun özelliklerine göre İnsan Kaynakları ekibimiz, adayları “yetkinlik bazlı değerlendirme” süreçlerine dahil eder. Bu aşamada mülakatların yanı sıra “değerlendirme merkezi, kişilik testi, genel yetenek testi, yabancı dil sınavı uygulamaları” gerçekleştirilir. Tüm bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylara iş teklifi yapılır. Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adaylara olumsuz geri dönüşler gerçekleştirilir ve tüm adaylar işe alım süreci sonucu kişiye özel olarak bilgilendirilir.

İşe Alım sürecimizde kullandığımız araçlar:

  • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar: Adaylarımızın geçmiş iş tecrübeleri ya da farklı problemler karşısında göstermiş olduğu davranış biçimlerinden yola çıkarak, yetkinliklerini ve pozisyona uygunluklarını saptamayı amaçlamaktayız. Mavi yaka pozisyonlarımız haricindeki tüm pozisyonlarımızda, yetkinlik bazlı mülakat tekniğini uygulamaktayız.
  • Klasik Mülakatlar: Özellikle mavi yaka pozisyonlarımızda adaylarımızın kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için, klasik mülakat tekniği uygulanmaktadır. Gerekli olduğu durumda, mavi yaka görüşmelerinde de yetkinlik bazlı mülakat soruları sorulabilmektedir.
  • Testler: İşe Alım sürecimizde Genel Yetenek Testleri ile Yöneticiliği ölçen testler kullanmaktayız.

DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAMASI
Değerlendirme Merkezi uygulamasında, Kurumsal Yetkinlik Kataloğumuz içinde yer alan ve her bir pozisyon için ayrı ayrı oluşturulmuş olan yetkinlik setlerinden yararlanılmaktadır. Aday olunan pozisyonun nitelik gereksinimlerini karşılayan adayların yetkinlik değerlendirmeleri Değerlendirme Merkezi uygulamasında ele alınmaktadır. İlgili pozisyonun yetkinliklerinin değerlendirilmesi noktasında uluslararası geçerlilik ve güvenilirliğe sahip farklı araçlardan yararlanarak, davranış gözlemleme konusunda yetkin ve deneyimli profesyonel danışman firmalarla ilerlemekteyiz.

FİDELEME PROGRAMI
Firma içi yada dışı istihdam yollarıyla , gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarını sağlayarak, nitelikli ve kaliteli insanı yetiştirmek amacıyla şirketimizde fideleme programı uygulanmaktadır.

STAJYER:
İleride yüklenecekleri görevlere ilişkin çalışma ortamlarını, koşullarını tanıtmak işleri öğretmek yapısal değişikliklere kısa zamanda uyma, yeteneklerini geliştirme ve mesleki sorumluluk verilerek firma bünyesine alınan kişilere firmamızda kariyer yapma imkanı verilmektedir.