Staj Fırsatları

Şirket amaç, politika ve prensipleri doğrultusunda bölümlerin stajyer ihtiyaçlarının uygun olarak teminini sağlamak amacıyla uygulanan yöntem, uygulama ve sorumlulukla öğrenim kurumları ile sanayi kuruluşlarının işbirliğine her zaman sıcak bakan şirketimiz, üniversitelerimizden ve öğrencilerden gelen staj yapma taleplerine olumlu yaklaşmaktadır. Staj süresince öğrencilerin kariyer seçimlerine ve bireysel gelişimlerine destek olabilecekleri, aynı zamanda da şirketimize değer katabilecekleri programlar tasarlanmaktadır.

Şirketimizde Yaz ve Kış Dönemi Stajları olmak üzere 2 dönem staj uygulaması vardır. Yaz Stajlarında (Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları ) Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı fakülte, Meslek Yüksekokulları öğrencilerine, Kış Stajlarında ise (kış dönemi öğretim yılı süresince) 3308 sayılı ” Çıraklık ve Meslek Eğitimi” yasası gereğince Endüstri/Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerine kontenjan ayrılmaktadır.

Stajyer Olarak Sorumluluklarımız Nelerdir?

  • Stajyer, kendisine verilecek görevleri ,titizlikle, iş yeri güvenliği esaslarına uyarak zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Staj döneminde devam durumuna dikkat edilmeli, işe belirlenen zaman içinde gelinmesi ve gidilmesi gerekmektedir.
  • İş yerinden alınan izin staja dahil edilmemektedir. İşyerinde personel ile devamlı bir uyum, güven, saygı ve sevgi doğrultusunda çalışılması gerekmektedir.
  • Staj esnasında karşılaşabilecek sorunları en kısa zamanda ilgili amirini olan eğitici personeline bildirmesi gerekmektedir.
  • Staj esnasında kullanımını bilmediğiniz cihazları deneme yanılma yoluyla kullanma yoluna gitmeyiniz, öncelikle görevli kişiden öğrenip, sonra yetkili personelin gözetiminde uygulama yapmalısınız.
  • Yapacağınız stajı verimli hale getirecek en önemli faktör, öğrencinin staj boyunca davranışlarıdır. Staj esnasında öğrenme, beceri geliştirme, bilmediği uygulamaları sorup öğrenebilme ana ilkesi olmalıdır.
  • Çalışmalarını günü gününe rapor ederek staj rehberine onaylatmalıdır.
    İşyerinin çalışma düzenine uyulmalı, İş ve İş yerinin güvenliğini bozacak davranışlardan uzak durulmalıdır.
  • Staj süresince iş yerimizde personel disiplini ile ilgili hükümler geçerlidir